Predstavitev
Občina Trzin

Učilnica v naravi - učna pot Onger v Trzinu

Gozdna učna pot je namenjena vsem, ki imajo radi naravo in lahko rekreacijo Že samo ime pove, da bomo med sprehodom spoznavali gozd, svet narave, rastline in drevesa, ki so ob poti lepo poimenovana, ter raziskovali plodove človekove ustvarjalnosti s pomočjo simpatičnega priročnika Učilnica v naravi - učna pot Onger v Trzinu. Tudi najmlajši bodo uživali ob raziskovanju.

onger, učna pot
onger, učna pot onger

Hrib Onger v svoji najvišji točki doseže nadmorsko višino 378 metrov; naselje Trzin pa praktično deli na stari in novi del. Ongru so stari Trzinci rekli tudi Strane, južna pobočja pa poimenovali Zareber. Hrib je kraški osamelec in dobri opazovalci na njem lahko opazijo vrsto značilnih kraških pojavov. Na severu se hrib znižuje proti gradu Jable, proti jugu s številnimi izviri prehaja v močvirnat svet, zahodno nadaljuje rašiško hribovje, proti vzhodu se strmo spušča v trzinsko naselje: z Žalami, za cerkvijo Sv. Florijana, s kamnolomom, na cesto, ki je še danes poimenovana »rimska cesta« O Ongru krožijo miti in legende, tako naj bi ena od številnih vrtač predstavljala Ajdovski kevdrc, spet druga, da so trzinsko polje opazovale ajdovske deklice in spodbujale k delu. O slednjem je zapisana tudi pravljica (www.blizjiknjigi.si/Knjige/Ogled/19990-ajdovski-kevder).


Onger kot celota s svojo mitološko in doslej raziskano pojavo je zagotovo ena najzanimivejših turističnih točk Trzina. Da so nekoč tu živeli naši predniki v mlajši kameni in starejši železni dobi ter zgornjem srednjem veku, so pokazala sondiranja in druge arheološke raziskave, ki jih je leta 2007 za občino Trzin opravil Medobčinski muzej Kamnik..


Glede zgodovinskega Ongra so znana pričevanja, da so na Žalah pokopani Francozi, ki so padli v bojih z Avstrijci na Domžalsko-Mengeškem polju. Njegovo podnožje je bilo tudi redko naseljeno. Večinoma so se tam pojavljali lastniki gozdov, nabiralci gob, mladina se je zanimala za različne vrtače, celo spuščali so se po vrveh, je bil pa za »furmane« izredno zanimiv v 19. in 20. stoletju, saj so kopali pesek in ga s tajsarji vozili cestarjem. Tako je nastal tudi trzinski kamnolom, ki je še v začetku 21. stoletja služil za različne prireditve, srečanja in veselice.


Z ustanovitvijo nove občine Trzin je kraj doživel svoj razcvet. Število prebivalcev je raslo, občina je spodbujala društveno in družabno življenje. V Sloveniji so nastale različne učne poti, v Trzinu Gozdna učna pot Onger, ki je po nekaj letih dobila nadgradnjo Učilnica v naravi.


Lepo urejeno gozdno učno pot je leta 2012 trasiral Janez Mušič iz Zavoda za gozdove Slovenije. Istočasno je Občina Trzin izdala zloženko (www.td-trzin.si/wp-content/uploads/2012/06/zgibanki-Gozdna-u%C4%8Dna-pot-Onger.pdf) avtorjev Zdenke Oblak in Mira Štebeta. Oblikoval jo je Emil Pevec.


Leta 2016 sta sourednici Janja Železnikar iz Medobčinskega muzeja Kamnik in Maja Brozovič iz Zavoda RS za varstvo narave OE Kranj skupaj s soavtorji izdelali učni pripomoček za drugačno – izkustveno in asociativno učenje v naravi – na Ongru (www.muzej-kamnik-on.net/razstave/ucilnica-v-naravi-ucna-pot-onger-v-trzinu/).


Prijetno oblikovan priročnik daje napotke za opazovanje, preizkušanje, učenje, orientacijo v naravi. Dušo so mu vdahnile avtorske ilustracije Andreje Peklar, oblikovalsko toplino pa mu je dal Marko Jelovšek. V njem so številne naloge – od zelo preprostih do bolj zahtevnih, ki jih lahko rešujete doma ali v šoli, skozi več letno opazovanje in večkratne obiske gozda.


Vsebine priročnika so preplet številnih strok, znanja in vedenja ter predvsem asociacij, ki nas preplavijo na sprehodu skozi gozd, ko smo v naravi. Poleg dreves, ki so opisana že v zloženki, se veliko naučimo o gozdu samem, o živih bitjih, ki v njem prebivajo (tako rastlinah in živalih), spoznamo geološke procese, ki so botrovali nastanku reliefa, spoznamo kamnine Ongra, se orientiramo v prostoru in pokrajini, »srečamo« nekdanje prebivalce hriba, … tipamo, nabiramo, vonjamo, poslušamo – Le kaj bomo spoznali? Kaj počnejo v naši knjižici Krpan in kaj netopirji, povodni mož – pa naj bodo uganke, ki jih sami razvozlajte.


Za voden ogled, organizacijo naravoslovnega dne ali sprehod s priročnikom Učilnica v naravi – gozdna učna pot Onger se lahko obrnite na:- Medobčinski muzej Kamnik, turistično društvo Kanja ali Planinsko društvo OngerKontakt: 01 831 76 47 (Medobčinski muzej Kamnik,); 01 564 47 30 (Turistično društvo Kanja)

Spoznaj tudi
Občina Trzin

Turistične točke

V Jefačnikovi domačiji si oglejte razstavo starih hišnih pripomočkov, ogledate si lahko most čez Pšato, ki je bil pomemben kraj pri osamosvojitvi, se kaj novega naučite po učni poti Onger, lahko si ogledate cerkev Sv. Florijana ali obiščite športni park in se sprehodite po trim stezi.
Muzej

Jefačnikova domačija

Šport

Športno rekreativni park Mlake

Kulturna dediščina

Župnijska cerkev sv. Florijana

Kulturna dediščina

Most čez Pšato – bitka v Trzinu 1991

Spletno mesto uporablja piškotke. Z njimi zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. /piskotki Se strinjam Onemogoči piškotke