O projektu
Od mesta do vasi

Povezani med seboj

Projekt OD MESTA DO VASI je v skupni spletni portal povezal šest prijateljskih občin, ki skupaj tvorijo LAS za mesto in vas: Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Projekt pod delovnim imenom »Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma« je sofinanciral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.
Občine Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Vodice in Trzin so vzpostavile skupni spletni portal, z namenom spodbujanja turizma in kulturnega udejstvovanja krajanov in obiskovalcev njihovih krajev. Na portalu so prek tematskih sklopov izpostavljene točke, ki so v posamezni oblini najbolj vredne obiska. Obiskovalec spletne strani lahko izbira bodisi izrazito kulturne točke (muzeji, razstave ipd.) bodisi izrazito turistične točke (naravne znamenitosti, izletniške točke ipd.) oziroma točke, ki so primerne za družinski izlet, za športno udejstvovanje ipd. Spletni portal projekta Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma (www.odmestadovasi.si) omogoča tudi nadaljnje povezovanje območij šestih občin, in snovanje medobčinskih tematskih poti.

Brošura - Od mesta do vasi
Občine


Projekt Od mesta do vasi sofinancira

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Program razvoja podeželja ali na spletni strani Evropske komisije.

Vrednost projekta
Skupna vrednost (eur) Sofinanciran delež (eur) Lastna sredstva (eur)
7.058,58 5.190 1.868,60

Glavni kazalniki in cilji projekta so vzpostavljena spletna stran (na naslovu www.odmestadovasi.si), za potrebe spletne strani je bilo opravljeno fotografiranje 30 lokacij v šestih občinah (vsaka občina je določila 5 lokacij) ter natisnjenih je bilo 6000 zgibank, ki bodo skrbele za promocijo portala tudi izven svetovnega spleta.

Spletno mesto uporablja piškotke. Z njimi zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. /piskotki Se strinjam Onemogoči piškotke